Quy trình quản lý công việc


06-09-2018
Để quản lý công việc hiệu quả bạn cần khai báo các tham số của hệ thống trước khi bắt đầu

Trong quy trình quản lý công việc gồm có 4 phần chính.

1. Loại công việc

- Bạn cần phải tạo và phân loại nhóm công việc trước khi tạo công việc ở mục 2 và mục 4

2. Kế hoạch công việc

- Trước khi tạo công việc mới bạn cần tạo kế hoạch công việc để phân biệt với các nhóm công việc khác theo từng phòng ban, bộ phận hoặc tùy thuộc vào quy trình công việc của công ty đang áp dụng.

VD: Kế hoạch tháng 8, Kế hoạch bán hàng cuối năm, Kế hoạch ra mắt sản phẩm mới

3. Lịch làm việc

- Đây là bảng làm việc chính của cá nhân bắt đầu khởi tạo một công việc mới và theo dõi các công việc của mình.

4. Công việc

a. Tạo công việc mới

b. Quản lý tiến độ công việc

c. Điều chỉnh thời gian công việc

d. Giao việc cho người khác

- Vào menu Công việc, kích vào nút Tạo mới và điền các thông tin như ở mục a.

- Trong ô người thực hiện gõ tên người muốn giao việc

5. Phê duyệt

- Chức năng phê duyệt dành cho các chức danh lãnh đạo phê duyệt công việc từ cấp dưới chuyển lên

(Ghi chú: Nếu công việc không được phê duyệt thì người phụ trách công việc không thể thực hiện công việc đó)


Người đăng:SuperUser Account
06-09-2018